Disclaimer

De Medicus®Intermediair B.V. is een onafhankelijk medisch adviesbureau. Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 20121861.
De Medicus Intermediair B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van De Medicus Intermediair B.V., waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De Medicus Intermediair B.V. doet al het mogelijke de verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een door of via deze site verzonden virus of anderszins schadelijke bijlagen. Alhoewel de informatie op deze site met zorg is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

E-maildisclaimer
E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
De Medicus®Intermediair B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.
De Medicus®Intermediair B.V.garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.