Medicus Intermediair Gerechtelijk Deskundigen

Gerechtelijk Deskundigen

Gerechtelijk Deskundige
Bob Teulings ontving in 2009 hun diploma Gerechtelijk Deskundige.  

Deze intensieve scholing is ontwikkeld voor deskundigen die regelmatig worden ingeschakeld om een deskundigenbericht oftewel een expertiserapport uit te brengen voor de Rechtbank.

Deze juridische scholing past in het streven van De Medicus Intermediair naar een hogere kwaliteit van deskundigenberichten. Op de 8e jaarconferentie van de PIV presenteerde Drs. Ing. Teulings immers al de (onbevredigende) resultaten van een verkennende studie naar de kwaliteit van deskundigenberichten.

Het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen, kortweg LRGD, speelt in op de wens meer eisen te stellen aan kwaliteit van de deskundige die optreedt in de rechtspleging. Naast eisen betreffende het vakgebied zullen ook eisen worden gesteld aan een adequate juridische scholing van de deskundige. De opleiding is op dit moment primair civielrechtelijk georiënteerd en staat open voor alle deskundigen ongeacht de aard van hun deskundigheidsgebied. Dit houdt in dat de deelnemers aan de opleiding uit verschillende maatschappelijke beroepsdisciplines komen en tijdens de opleiding ook kennismaken met andere (deel)rechtsgebieden. De organisatie is in handen van het Juridisch PAO van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Voor meer informatie over de LRGD: zie www.lrgd.nl

Drs. Ing. R.I. Teulings heeft jarenlange ervaring in de brede medico-legale advisering waarbij  zijn huisartsgeneeskundige achtergrond en brede klinische achtergrond in neurologie, chirurgie en interne geneeskunde toegevoegde waarde kan hebben bij de voorlichting aan de rechter als gerechtelijk deskundige. Hij was met name geïnteresseerd en gespecialiseerd in medische fouten maar ondermeer vanwege de steeds hogere werkdruk worden geen nieuwe zaken meer aangenomen.

< Terug