Medicus Intermediair Nieuws onze PRIVACY VERKLARING: Uw gegevens zijn veilig .

onze PRIVACY VERKLARING: Uw gegevens zijn veilig .

Privacy Verklaring

In het medische vak  zijn vertrouwelijkheid en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens vanzelfsprekend.  Uw privacy zullen wij waarborgen.

Het belangrijkste doel waarvoor we uw gegevens gebruiken, is het inschatten van de gevolgen van een incident op grond van uw medische dossier. Daarvoor hebben we uw (medische) gegevens nodig. Wij verzamelen slechts die gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons ter beschikking zijn gesteld of in overleg met uw belangenbehartiger zijn opgevraagd en verkregen. 

Uw belangenbehartiger heeft ons immers een verzoek gezonden, zodat uw belangen beter kunnen worden behartigd. Uitsluitend op diens verzoek worden uw gegevens gedeeld. We doen dat nooit zonder expliciet verzoek of opdracht daartoe. Zorg er dus voor dat uw belangenbehartiger gecertificeerd is!  De medisch adviseur verwerkt geen (bijzondere) persoonsgegevens ten behoeve van zijn opdrachtgever, maar bepaalt zelf (vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid) welke persoonsgegevens zijn benodigd om van advies te kunnen voorzien. Anders gezegd: niet de opdrachtgever bepaalt doel en middel van de verwerking door de medisch adviseur, maar de medisch adviseur zelf. We doen dat wel op geleide van de gestelde standaardvragen. Ten opzichte van u  zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. 

U kunt altijd uw gegevens controleren of om een aanpassing verzoeken. Op uw verzoek kunnen we uw gegevens overdragen aan een andere medisch adviseur. Uw medische gegevens zijn uiteraard medisch geheim.  Zij  worden bewaard gedurende de bewaartermijn die voor medische gegevens wettelijk is vastgesteld.

Cookies zijn niet van toepassing in die zin dat deze alleen gebruikt worden als ze technisch noodzakelijk zijn. We maken ook geen gebruik van instellingen of instrumenten als bij voorbeeld Google Analytics. We zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn, doordat deze beveiliging is uitbesteed aan een daartoe gecertificeerd automatiseringsbureau. Ook het dataverkeer is door hen beschermd. We ondernemen direct actie, mocht er toch iets misgaan. Als dit nodig is, melden we dit aan de toezichthouder en aan u. 

Bij vragen of als u de indruk heeft dat er iets is fout gegaan kunt u zich wenden tot info@medicusintermediair.nl