Profiel

Medische advisering is een professie
We streven ernaar de beste te zijn. Entrepreneur te zijn en toch praktisch te blijven.

U krijgt dus binnen enkele weken antwoord op uw vraag. Als het nodig is, nemen we uiteraard meer tijd want we vinden kwaliteit uiteindelijk belangrijker en juist in de kwaliteit zijn we onderscheidend.

De zakelijke professionele relatie gaat hand in hand met een goede ontspannen sfeer. Onze werkwijze is transparant en er zijn dus geen tegenstrijdige belangen. Wij treden dus niet op voor verzekeraars.

1+1=3 !
Wij streven ernaar samen met u oplossingen te vinden voor het probleem of beter gezegd: ons gezamenlijke probleem.  Uitstekende bereikbaarheid en een hoog kennisniveau leidt in laagdrempelig overleg tot synergie en dus tot de meest optimale behartiging van uw belangen.
De medisch adviseurs van De Medicus Intermediair laten zich zo nodig adviseren door ter zake kundige medisch specialisten of andere medisch adviseurs.

Wij werken met een vast uurtarief. Er wordt tweemaandelijks gefactureerd met specificatie.

Medisch Adviseurs

Medisch advisering wordt verzorgd door voormalig huisarts Onno van der Velde, chirurg Hans Nuytinck en Bob Teulings. Daarnaast maakt de Medicus Intermediair dankbaar gebruik van freelance adviseurs/specialisten. < Terug