Medicus Intermediair Publiciteit Voordrachten en trainingen

Voordrachten en trainingen

WAA-Lezing 27 november 2007
'Prijs en kwaliteit van het medisch advies'

Aan de hand van korte medische casuïstiek werd het werk van de medisch adviseur toegelicht zodat toehoorders beter de kwaliteit van een medisch advies kunnen inschatten. Onder andere werd ingegaan op de waarde van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), het inschakelen van deskundigen waaronder de verzekeringsgeneeskundige en de arbeidsdeskundige, de vraagstelling, voorbehouden, het patiëntendossier, de beroepsaansprakelijkheid, de relatie met de medisch adviseur van de assuradeur et cetera.