Werkwijze

De Medicus Intermediair is 5 dagen per week tot 14.30 uur bereikbaar voor telefonisch overleg.

Na ontvangst van uw adviesverzoek, wordt uw opdracht schriftelijk bevestigd. Bent u een nieuwe opdrachtgever dan nemen wij telefonisch contact met u op teneinde uw verwachtingen expliciet te bespreken.

Structurele opbouw van het rapport
De medisch informatie wordt geïnventariseerd en van een kenmerk voorzien. Alle informatie wordt gedigitaliseerd. Zo nodig wordt dat ook digitaal verzonden naar assuradeur of onafhankelijk deskundige. Ontbrekende informatie wordt met uw toestemming en zo nodig een machtiging van uw cliënt door ons opgevraagd.

De ziektegeschiedenis wordt chronologisch in beeld gebracht, meestal met verwijzing naar het geïnventariseerde medisch dossier. Dat is duidelijk en zorgt voor een overzichtelijk opgebouwd document zodat zoeken naar de bron achteraf wordt vermeden. Bij twijfel kan er in overleg met u worden besloten tot een onderzoek van betrokkene.

In de beschouwing wordt de brug geslagen tussen de feiten en de daaropvolgende conclusies. De feiten worden besproken in het licht van uw vraagstelling, de medische problematiek wordt waar nodig uitgelegd en toegelicht aan de hand van gezaghebbende literatuur, zo nodig met illustraties. Op deze wijze krijgt u werkelijk inzicht in de problematiek, waarbij we anticiperen op de juridische betekenis van de medische gegevens.

In het advies worden de bouwstenen aangedragen die u als coördinator van het regelingstraject in staat moet stellen een verantwoorde beslissing te nemen over het vervolgtraject.
Onze veelal goede contacten met de medisch adviseurs van assuradeurs kunnen hierin een rol van betekenis spelen.
 
Door het consequent volgen van deze zorgvuldig uitgedachte werkwijze wordt voorkomen dat we zaken over het hoofd zien en zijn de conclusies onderbouwd zodat verrassingen achteraf vermeden worden.

< Terug